Dane kontaktowe

ul. Prymasa Wyszyńskiego 50

Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice

tel., fax. (0-14) 6743-413

tel. kom 606-998-742

tel. kom 506-127-666

Dane firmowe

NIP: 873-188-47-56

REGON: 120848214

Konto firmowe PKO BP S.A. o/Tarnów:

nr: 96 1020 4955 0000 7802 0116 3138

Zakres działalności Ratownictwa Chemicznego

Usługi dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych:

 • Czyszczenie zbiorników i cystern po mediach palnych, żrących i trujących.
 • Czyszczenie osadników, piaskowników, oraz WKF na oczyszczalniach ścieków.
 • Likwidacja mogilników zawierających substancje niebezpieczne
 • Likwidacja nawaniaczy gazu i unieszkodliwianie THT
 • Opróżnianie instalacji technologicznych z amoniaku ciekłego
 • Likwidacja fizyczna zbiorników po paliwach ciekłych i chemikaliach
 • Gazowanie drobiu w kurnikach zakażonych bakteriami i wirusami
 • Odkażanie kurników z bakterii i wirusów
 • Transport substancji chemicznych ADR
 • Transport odpadów niebezpiecznych

Konsultacje i doradztwo w zakresie:

 • Ratownictwa chemicznego
 • Wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
 • Utylizacji odpadów wszystkich rodzajów